lisainfo

lisainfo

Lisainfo ja tingimused

Õppe kogumaht on 9 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi. Tõendi väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Koolitus toimub igal juhul, sõltumata osalejate arvust. Erakorraliselt on koolitajal õigus muuta koolitusaega või -kohta vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Asukoht: veebikeskkond

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.  

EES koolitustel saavad osaleda kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub vähemalt B2 tasemel.

Õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad Eesti Endodontia Selts MTÜ koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma meilt kirjalikku luba saamata.

Koolituse eest tasutakse vastavalt esitatud arvele. 100 % koolituse eest tasutud summast saadakse tagasi siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sellisel juhul teeme omalt poolt kõik, et õppur saaks võimaluse registreerida mõnele järgmisele koolitusele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend. Sinna peale märgitakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppija nimi ja isikukood; 2) EHL nimi ja registrinumber; 4) koolituse toimumise aeg ja maht; 5) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev; 6) tõendi number; 7) koolitajate nimed allkirjadega.

Kvaliteedi tagamine

  1. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis
  2. Praktiseerime ise iga päev ja kogume pidevalt uusi teadmisi.
  3. Kasutame tõhusaid, interaktiivseid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.
  4. Koolitusruum asub hästi ventileeritud, valgustatud kohas, mis on kergesti ligipääsetav. Olemas on tänapäevased vahendid, piisav hulk WiFi võrke ning pistikupesasid.
  5. Iga koolituspäeva lõpus kogume osalejatelt isikustatud tagasisidet, mida kasutame enda koolituste paremaks tegemisel ja analüüsime seda pidevalt.
  6. Täiendame koolitusmaterjale regulaarselt.
  7. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.