Liikmeks astumine

Hea endodontia huviga kolleeg!

Eesti Endodontia Selts ootab uusi liikmeid, et iga juureravist huvitatud hambaarst saaks anda oma panuse eriala edendamiseks Eestis ning ka Euroopas (Eesti Endodontia Selts on European Society of Endodontology – ESE täisliige alates septembrist 2017).

Liikmelisuse eelised:

 • infovahetus kolleegidega;

 • omavaheline ravijuhtude analüüs;

 • võimalus osaleda erialase info koostamises ning edastamises patsientidele ja kolleegidele;

 • koolituste korraldamine;

 • liikmete info ja kontaktid Eesti Endodontia Seltsi kodulehel ja sotsiaalmeedia kontol;

 • liikmetele kehtivad kõik ESE liikmelisuse eelised www.e-s-e.eu

 • koostöö toredate kolleegidega!

Uutelt liikmetelt ootame:

 • huvi ja entusiasmi Seltsi igapäevatöös kaasalöömisel;

 • uusi ideid ja mõtteid Seltsi arengu soodustamiseks;

 • Seltsi põhikirjaga tutvumist ja selle järgimist;

 • Liikmemaksu iga-aastast tasumist (20eur aastas, sisaldab ESE liikmemaksu)

Eesti Endodontia Seltsi liikmeks astumiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus juhatusele aadressil info (at) endodontia.ee.

Panga rekvisiidid

Eesti Endodontia Selts

LHV EE447700771003069131